برج خنک کننده

برج خنک کننده جان تا این لحظه 26 روز سن دارد

برج خنک کننده چیست ؟

برج خنک کننده یا کولینگ تاوردر اصل وسایل خنک کردن آب می باشند و وسیله ای می باشد که گرمای تولید شدهتوسط کندانسور را به محیط آزاد منتقل میکند. آب گرم خروجی از کندانسور به بالای خنک کن پمپ میشود و از آنجا به تشتک برج میریزد . آب گرم شده برای خنک شدن به برج خنک کننده بازمیگردد. آب در برج به گردش در می آید و از بالای برج به طرف پایین ریخته میشود . این آب در حین سقوط از درون پوشش های داخلی برج با هوا برخورد کرده و گرمای خود را به هوا می دهد.

تقسیم بندی انواع برج های خنک کننده بر اساس معیارهای زیر صورت می گیرد:

-بر اساس نیروی جریان دهنده هوای ورودی
-بر اساس محیطی که قرار است از آن استفاده شود
-بر اساس جهت برخورد آب گرم و هوای سرد با هم

عملکرد برج خنک کننده :
اثر خنک کنندگی انتقال حرارت محسوس (sensible heat transfer ) آب و هوا در برج خنک کننده ( برج خنک کن ، کولینگ تاور ) بسیار ناچیز است و تقریباً اثر خنک کنندگی از تبخیر قسمتی از آب اسپری شده در برج بدست می آید که حرارت لازم برای تبخیر را از آب های باقیمانده در برج تأمین میکند و در نتیجه درجه حرارت آب باقیمانده تنزل می یابد . بخار حاصل از تبخیر آب نیز توسط پروانه از برج خارج میشود .

عواملی که در ظرفیت برج تاثیر گذار هستند :

1- با کاهش دمای مرطوب محیط ( Environment web bulb temperature ) با کاهش دمای رطوبت محیط قدرت خنک کنندگی برج خنک کننده ( برج خنک کننده ، کولینگ تاور ) افزایش می یابد .

2- افزایش سطح تماس باعث افزایش ظرفیت خواهد شد.

3- افزایش زمان تماس آب و هوا باعث افزایش ظرفیت خواهد شد.

4- سرعت پایین هوای عبوری از سطوح خنک کننده با ثابت نگهداشتن دبی آن باعث افزایش راندمان برج خواهد شد.

برج خنک کن با وزش هوای طبیعی(Natural draft): در این سیستم بدون استفاده فن و با پاشش سریع آب در هوا انجام می شود و به شکلی طراحی شده که هوای خنک بیرون به طور طبیعی وارد برج خنک کننده ش ده و پس از خنک کردن آب از قسمت بالای برج خنک کن خارج می گردد. چگالی بین هوای بیرون و هوای گرم و مرطوب داخل برج موجب مکش هوا از جداره های اطراف و خروج آن از بالای برج میگردد. برج هذلولی بر اساس خاصیت دودکشی هوا(تمایل هوای گرم به صعود) و بدن استفاده از فن، عمل کاهش دمای آب ورودی را انجام میدهد.البته در این گونه برجها مدارآب خنک شونده مدار بسته ای است و از داخل کویل هایی که در زیر برج تعبیه شده است عبور می کند. برج های هذلولی کاربرد چندانی در تاسیسات سرمایشی و تهویه مطبوع ندارند و در نیروگاه برق کاربرد دارد.برج خنک کننده فایبرگلاس

برج خنک کن با وزش هوا با فن(Mechanical draft): توسط یک فن یا چن فن با دور ثابت یا متغیر جریان هوا به حرکت در می آید. هوای اجباری در برج به داخل آن کشیده شده و از آن به خارج ارسال می شود. بادزن ها بسته به نوع برج ممکن است جریان محوری و یا گریز از مرکز باشند.تمامی برج های خنک کننده سیتم تهویه و تبرید ساختمان از نوع وزش اجباری و مجهز به فن هستند.


تاریخ : 12 خرداد 1397 - 19:57 | توسط : برج خنک کننده | بازدید : 7 | موضوع : وبلاگ |